Thông tin đóng góp:

99.89%
Đã nhận được:  69.920.000đ Mục tiêu: 70.000.000 đ

Danh sách tài trợ chương trình Sôi động hè Buprang – Quảng Trực – Daknong ngày 17.06.2017

A. HIỆN KIM

STT MẠNH THƯỜNG QUÂN NGÀY NHẬN SỐ TIỀN
1 Quỹ từ thiện NhỏXíu.com của Bệnh Viện Tin Học 05.05.2017 2.000.000
2 V/c Hồng Ân – Thanh Thủy 06.05.2017 3.000.000
3 anh Lê Thuận – AOV Travel  08.05.2017  2.000.000
4 anh Phúc – AOV Travel  09.05.2017 1.000.000
5 Nguyễn Thái Bình – QDtrans 10.05.2017 500.000
6 chị Thanh Thúy – QDTrans 11.05.2017 1.000.000
7 Nhóm bạn GV  19.05.2017 450.000
8 chị Đặng Thị Thanh Lê 12.05.2017 500.000
9 Nguyễn Lê Đức Hạnh 12.05.2017 1.000.000
10 Bán hàng gây quỹ đợt 1 13.05.2017 5.000.000
11 Đinh Thị Minh Duyên 15.05.2017 500.000
12 Phương Thiên Trường 15.05.2017 300.000
13 Phạm Thế An 19.05.2017 500.000
14 Mạnh thường quân 17.05.2017 2.000.000
15 Chị Văn Thị Đan Thục  21.05.2017 2.000.000
16 Chị Diệp Hữu Linh Lan 23.05.2017 5.000.000
17 chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh 23.05.2017 1.000.000
18 anh Nguyễn Minh Hoàng 23.05.2017 300.000
19 anh Bùi Đăng Khoa 24.05.2017 2.000.000
20 Hana Tran 24.05.2017 1.000.000
21 Lưu Thị Xuân Hương 24.05.2017 170.000
22 Thanh Thảo 26.05.2017 200.000
23 Mr Phong & Ms Vân 28.05.2017 3.000.000
24 Chú Võ  Văn Lợi 30.05.2017 3.000.000
25 Chị Lê Thị Hạ Uyên 31.05.2017 2.000.000
26 Mạnh thường quân 2.000.000
27 Nguyễn Khánh Nguyên  29.05.2017 500.000
28 Nguyễn Minh Quyết &  Trần Thanh Nguyên 29.05.2017 1.000.000
29 Trần Thị Thanh Phương  29.05.2017 150.000
30 Nguyễn Hoàng 30.05.2017  400.000
31 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 31.05.2017 200.000
32 Trần Thị Thanh Trang 01.06.2017 500.000
33 Võ Thụy Hoàng Yến 05.06.2017 500.000
34 Phạm Thị Quỳnh Hương 02.06.2017 400.000
35 Trịnh Thị Hạnh 04.06.2017 500.000
36 Trịnh Xuân Đặng 04.06.2017 500.000
37 Nguyễn Trường Phú 05.06.2017 500.000
38  Nguyễn Thị Kim Dung 06.06.2017 200.000
39  Mạnh thường quân 12.06.2017 2.000.000
40  MIC Đông Sài Gòn 12.06.2017 8.000.000
41  Lê Đức 12.06.2017 1.000.000
42  Đào Minh Khôi 13.06.2017 1.000.000
43  Kiều Phước 13.06.2017 500.000
44  Lê Thị Diễm Uyên 02.06.2o17 500.000
45  chị Mỹ Ý 16.06.2016 1.000.000

B. HIỆN VẬT

STT MẠNH THƯỜNG QUÂN NGÀY NHẬN HIỆN VẬT
1 Quỹ từ thiện NhỏXíu.com của Bệnh Viện Tin Học 05.05.2017 05 bộ máy vi tính
2 bạn Ánh Huỳnh 10 thùng sữa tươi
3 chị Kim Hồng 11.05.2017 1 thùng truyện tranh
4 bạn Thùy Linh 09.05.2017 1 thùng truyện tranh
5 Công ty DK&N 20.05.2017 206 chai dầu ăn
206 chai nước tương
206 bịch muối
6  Trần Thị Thanh Phương 23.05.2017 1 bao đồ
7  chị Thắm – Cf Koba  25.05.2017 2 bao đồ
8  Ngô Phương Thảo 26.05.2017 10 thùng mì gói
9  Nguyễn Thùy Vân 26.05.2017 5 thùng nước suối
10  Nguyễn Thị Kim Dung  30.05.2017 nhiều thùng quần áo + sách
11  Hoàng Anh Thư & bạn 31.05.2017 nhiều thùng quần áo
12  Trịnh Thị Hạnh 04.06.2017  Sách cũ, truyện cũ
13 Nguyễn Thị Kim Thơ 05.06.2017 Áo ấm cũ
14  bạn của Diễm Uyên 13.06.2017 Nước mắm
15 Trần Anh Tuấn 12.06.2017 Quần áo cũ
16  Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh  15.06.2017 Quần áo cũ
17  Trần Thị Ái Duyên 15.06.2017 200 chai nước mắm +100 bịch bột ngọt
18 Gia đình thầy Trần Trường Thắng 14.06.2017 5 thùng mì gói + Quần áo cũ
19 Trang (bạn Kim Dung) 12.06.2017 2 thùng mì + 1 thùng sữa
20