Chương trình Hè vui Long An

Danh sách nhà hảo tâm:
1. Quỹ phát triển BVTH: 2.000.000 đ
2. Đinh Uyên Minh cùng “đồng bọn”: 1.000.000 đ + 100 USD
3. Nguyễn Ngọc Linh: 1.000.000 đ
4. anh Lê Phú Cường: 1.000.000 đ
5. OFF – Máy in
6. Huỳnh Trần Anh Huy : 1.000.000 đ
7. Nguyễn Văn Chi: 01 máy bộ
8. Đầu Gấu BVTH + itechvnn: 05 thùng mì + quần áo + 500.000 đ
9. chị Lê Thị Hạ UYên: 200.000 đ
10. Hồng Nguyễn Ngọc Hoài – 100.000 đ
11. Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Quang Dũng – 2.000.000 đ
12. CLB Tình nguyện Trái Tim Thiên Thần – 03 bộ máy vi tính
13. Trần Thị Diễm – 100.000 đ
14. chị Thúy QdTrans – 300.000 đ
15. do – 500.000 đ
16hi_sman – 5 RAM + 1 HDD
17. Anh chị em QD: 1.400.000 đ