– Dì 7 Công ty Quang Dũng: 5.000.000 đ
– Chị Dung – công ty Quang Dũng: 200.000 đ
– Anh Ngô Hoài Phong – 1.000.000 đ
– Chị Lan – 1.000.000 đ
– Chị Phương – QDTEK – 500.000 đ
– NGuyễn Văn Chi – 500.000 đ
– Anh Trí – 300.000 đ
– Hiếu + Minh + Long – 200.000 đ
– Anh Phước Đại – 500.000 đ
– Trinh Thi My An – 1.000.000₫
– Chị giấu tên – 1.000.000 đ
– Linh và đồng bọn: thùng rất nhiều quần áo
– Minh Hiếu: Quần áo + đồ chơi
– Vợ chồng Itech – Đầu Gấu: 500.000 đ
– Huỳnh Trần Anh Huy – 500.000 đ
– Đinh Uyên Minh và Đồng bọn – 150 USD
– Hoàng Thị Hoài: 300.000 đ
– Anh Thuận – 1.000.000 đ (YAN Team Building)
– Anh Hùng – 1.000.000 đ (YAN Team Building)
– Anh Huy – 1.000.000 đ (YAN Team Building)
– Anh Phúc – 160.000 đ + 20 Kg Gạo (YAN Team Building)
– Anh Hoàng – 200.000 đ (YAN Team Building)
– Lê Thị Thanh Trang – 200.000đ
– Burin – Thùng quần áo
– Đinh Tuấn Minh: 300.000 đ
– Anh Nguyễn Huỳnh Đức: 2.000.000 đ
– Anh Sơn Thiên Hồng: 500.000 đ
– Nguyễn Minh Châu: 300.000đ
– Trần Mạnh Khang: 200.000đ
– Lâm Mỹ Linh: 3 thùng sữa Vinamilk + 10 balo học sinh
– Chú Võ Văn Lợi – 200 KG Gạo
– Gia đình thầy Trần Trường Thắng: 200 KG Gạo
– Dung Hà – 70 KG Gạo
– Chị Nguyễn Thanh Bích Phượng: 50 KG Gạo
– Nguyễn Thùy Vân: 1.000.000 đ
– Trương Thị Thanh Thúy – 50KG Gạo
– Lê Thị Hạ Uyên: 300.000 đ + bịch quần áo
– Hang Ngoc Phuong Hoang: 500.000 đ
– Thế An – 500.000 đ
– Chị Triệu Trần Phương Uyên: 50KG gạo
– Chị Lê Thị Bích Thu: 50Kg Gạo
– Chị Nguyễn Thị Kim Châu: 50 Kg Gạo
– Cơm Chiên Dương Châu: 500.000 đ
– Vợ chồng OFF: 1.000.000đ
– Đào Nguyễn Ngọc Minh – 600.000 đ
– Hoàng Anh Thư – 2 bịch quần áo
– Học trò thầy Thắng: rât nhiều quần áo đồ chơi
– Lê Tấn Trực: 1.000.000 đ
– Nguyễn Thị Thủy: 500.000 đ
– Mr Bình: 300.000 đ
– Nguyên và Đồng bọn: 3.500.000 đ