• Romen
 • Buprang 1

  Sôi động Hè biên giới Buprang – Daknong 06.2017

 • Buprang 2

  Sôi động Hè biên giới Buprang – Daknong 06.2017

 • trung thu Bình Thuận

  Tổ chức gian hàng trò chơi, tặng quà trung thu cho hơn 700 trẻ em + 150 hộ nghèo tại xã Hàm Cần, tỉnh Bình Thuận

 • Bình Phước 2

  Tổ chức trò chơi gian hàng, tặng quà Tết cho trẻ em + hộ nghèo tại xã Quang Minh, tỉnh Bình Phước

 • Tết sum vầy Krong Pắc

  Tặng quà Tết cho 300 hộ nghèo tại xã Vụ Bổn – Krong Pắc – Daklak

 • Buprang 3

  Sôi động Hè biên giới Buprang – Daknong 06.2017

 • Daknong 2

  Tổ chức hội hè, các trò chơi gian hàng cho 1200 trẻ em + tặng quà 200 hộ nghèo tại Daksom, tỉnh Daknong

 • Sôi động Hè Daksom – Daknong

  Tổ chức hội hè, các trò chơi gian hàng cho 1200 trẻ em + tặng quà 200 hộ nghèo tại Daksom, tỉnh Daknong

 • Sôi động hè Đồng Tháp

  Tặng quà cho 300 hộ nghèo tại Đồng Tháp

 • Tặng quà Tết cho 300 hộ nghèo tại xã Vụ Bổn – Krong Pắc – Daklak

  Tặng quà Tết cho 300 hộ nghèo tại xã Vụ Bổn – Krong Pắc – Daklak

 • Tặng quà Tết cho 300 hộ nghèo tại xã Vụ Bổn – Krong Pắc – Daklak

  Tặng quà Tết cho 300 hộ nghèo tại xã Vụ Bổn – Krong Pắc – Daklak

Chuyến đi tiếp theo: SÔI ĐỘNG HÈ 06.2019

Chuyến đi gần đây nhất